Zákupská pouť ke 100. výročí úmrtí blahoslaveného Karla I.

V pátek 1. dubna 2022 se v Zákupech konala pouť ke 100. výročí úmrtí blahoslaveného Karla I. Poutní mši svaté v kostele sv. Fabiána a Šebestiána v Zákupech předsedal generální vikář Mons. Martin Davídek s nímž koncelebroval P. Richard Cenker SVD z Mimoně. Jáhenskou službu u oltáře vykonával Mgr. Petr Jurkulák. Po skončení mše svaté odešel průvod na místní zámek, kde generální vikář požehnal obraz bl. Karla I. Po požehnání byl obraz umístěn do zámecké kaple k veřejné úctě. 

Zvláštně bych chtěl poděkovat panu kastelánu Treglovi za přípravu zámeckých prostor, dále zákupskému děkanovi Wolanskému za zapůjčení prostor kostela, generálnímu vikáři Mons. Davídkovi za odslouženou mši, varhaníkovi Mírovi Pošvářovi, zpěvákovi Nathanielovi de Aras (oba vážili cestu až z Chrudimi) a Petrovi Sládkovi za focení.
Habsburské slavnosti byly dnes zahájeny. Pokračovat budeme 2. července v sobotu letošního roku.
Brzy vás budeme informovat o našich dalších záměrech.
 
Autorem černobílých fotografií je Petr Sládek.