Generální sněm v Kroměříži

V sobotu na apríla 1.4. 2023 se uskutečnil na Moravě další generální sněm Koruny České.

Tentokrát jsme zavítali do malebné Kroměříže, kde nás čekaly nové volby do předsednictva strany.

Jsem rád, že jsem se sněmu mohl zúčastnit a svým hlasem přispět k volbám.

Sám jsem se v předsednictvu zavázal k prohloubení spolupráce se všemi monarchistickými skupinami, spolky a sdruženími, které mají zájem o spolupráci.

Držím pomyslnou ochranou ruku nad sekretariátem naší strany a budu komunikovat nejen s dalšími společnostmi Koruny České, ale také se zahraničními monarchistickými skupinami, které podporují nás.

Určitě příchází v úvahu Polsko, Rumunsko a Rakousko.

Časem bych rád připojil Lucembursko, Nizozemsko, Belgii a Velkou Británii.

Inu, kdo ví kam to povede 🙂

O výsledku voleb se můžete dočíst na našich oficiálních stránkách strany :

Monarchisté si na XXX. generálním sněmu zvolili nové vedení strany