Přednáška na téma “Územně-titulární vývoj Horní a Dolní Lužice”

V úterý 18.10. 2022 jsme měli možnost uspořádat přednášku o historickém vývoji Horní a Dolní Lužice. Naší pozvánku ochotně přijal pan Mgr. Petr Nohel, PhD. z Prahy.

Pan doktor je český genealog, teolog a politik.  Zabývá se problematikou vzdělávání, vysokého školství a vědy a výzkumu, působí na rektorátu Univerzity Karlovy. Pochází z rodiny, která se již po několik generací angažuje v politice. Vystudoval andragogiku v Olomouci a žurnalistiku a teologii na Univerzitě Karlově v Praze. Zabývá se pomocnými vědami historickými, zejména genealogií, heraldikou a teorií a vývojem nástupnického práva. (zdroj Wikipedie)

Přednáška proběhla ve velmi útulném prostředí zámku v Zákupech, jehož prostory nám ochotně zapůjčil pan kastelán Vladimír Tregl. Pan doktor skoro celé 2 hodiny poutavě vyprávěl o jednotlivých vládnoucích rodech na území Horní a Dolní Lužice. Provedl nás jejím vznikem a zasvětil nás do historických událostí, které souvisely s vlastnickými a nástupnickými právy jednotlivých panovníků nebo šlechticů, kteří na území Lužické měli nárok.

Vzhledem k tomu, že Zákupský zámek byl v majetku i našeho posledního krále a císaře Karla I. Habsburg-Lotringen, přidal ještě pan doktor poutavou přednášku o jeho osobnosti.

Přednáška splnila svůj účel. V příštím roce bychom rádi pana doktora pozvali znovu. Jeho portfolio přednášek je velmi obsáhlé a zajímavé.