Co je nového v předsednictvu KČ

Od voleb Generálního sněmu Koruny České v Kroměříži uplynuly 3 měsíce a já se díky volbám stal součástí nového předsednictva strany. Tímto příspěvkem nechci na sebe poutat pozornost a už vůbec se nesnažím o jakoukoliv osobní sebereflexi nebo vlastní hodnocení výsledků. Hodnocení mé práce a našeho nového předsednictva bude nakonec vycházet z konstruktivní kritiky našich členů a příznivců. Rád bych, ale poukázal na několik našich projektů, které společně připravujeme.

V první řadě bych chtěl zdůraznit, že se mi líbí současná kolektivní spolupráce našeho představenstva jako týmu. Každý z nás v předsednictvu se rozhodl pro svůj díl práce a věnujeme tomu vše. Samozřejmě každý dle svých vlastních časových a pracovních možností. Někdy to bývá na úkor osobního a rodinného života nebo jiných aktivit, ale s tím všichni z nás počítali.

Osobně vnímám silný posun v pozitivní komunikaci v rámci předsednictva a poskytování nových informací našim členům a sympatizantům. Předsednictvo reaguje pružně bez delších časových prodlev a začíná poskytovat našim členům a sympatizantům zpětnou vazbu. Na oboustranné komunikaci vše stojí a padá, tedy rovnováha obousměrného toku informací je velmi důležitá.

Někteří členové předsednictva strany si dobrovolně vybírají vlastní aktivity ve svých regionech, které jsou spojeny s různými kulturními a vzdělávacími projekty. Kdo má trochu přehled o našich činnostech, určitě zaznamenal několik projektů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Všechny myšlené projekty naleznete pod sekcí “Novinky” na našem webu.

Předsednictvo čeká ovšem také nelehlý úkol, ke kterému se zavázalo hned po volbách na žádost řadových členů strany. Zmiňovaným úkolem bude ideová konference strany, které proběhne letos v září. Naše předsednictvo již intenzivně pracuje na důležitých podkladech k tomu tématu a bude své členy a příznivce v brzké době podrobně informovat jak bude vše probíhat.

Pracujeme společně také na rozvoji našich zahraničních vztahů. Jsme v úzkém kontaktu s polským a rakouským monarchistickým uskupením. Oslovil nás také nově se vytvářející monarchistický spolek z Ukrajiny.

Sledujeme však i závažná politická témata. K některým se jsme se rozhodli vydat veřejné prohlášení. U některých jsme zareagovali osobním otevřeným dopisem přímo k našim poslancům a senátorům. Sledujeme výroky Ústavního soudu ČR ve věci sporu neoprávněného vyvlastnění majetku šlechtickým rodům nebo rytířským řádům v ČR. Zahájili jsme osobní korespondenci s některými zásadními a významnými představiteli královských nebo knížecích rodů. Oslovili jsme vedení Strany evropských konzervativců a reformistů (ECR) a Evropského křešťanského politického hnutí (ECPM) s nabídkou členství naší strany a další spolupráce.

Museli jsme řešit samozřejmě i základní administrativní a hospodářsko-technické úkony, nezbytné pro chod našeho představenstva a naší strany. Lze již konstatovat, že některé palčivé problémy se nám již podařilo vyřešit a předsednictvo může nerušeně pokračovat v další činnosti.

Dne 13.7.2023

V Okrouhlé

Jan Konrád, člen předsednictva strany