Mše svatá k uctění památky blahoslaveného Karla I.

V pátek 21. října 2022 od 17 hodin sloužil v zámecké kapli na zámku v Zákupech litoměřický biskup Mons. Jan Baxant mši svatou k připomenutí a uctění památky blahoslaveného Karla I. Habsbursko-Lotrinského. S litoměřickým biskupem koncelebroval generální vikář Mons. Martin Davídek, okrskový vikář českolipského vikariátu J.M. can. Rudolf Repka a děkan z Nového Boru R.D. Pavel Morávek.

https://www.dltm.cz/ucta-k-bl-karlu-rakouskemu-v-litomericke-diecezi

https://www.facebook.com/statnizamekzakupy/photos/a.1418200981731320/3281150732102993/

Mše svatá byla v zámecké kapli naposled sloužena zřejmě před koncem II. světové války a historicky se letos jednalo o zřejmě první biskupskou návštěvu od pádu habsburské monarchie v roce 1918, jak připomenul kastelán zámku Vladimír Tregl. Litoměřický biskup v promluvě hovořil o křesťanské ušlechtilosti a s ní spojeného stylu života, což se plně projevilo v životě Bl. Karla I.

V závěru bohoslužby promluvil Vladimír Tregl o rakouské císařovně a české královně Zitě Bourbonsko-Parmské, manželce Bl. Karla I., a běžícím procesu její beatifikace. Po skončení mše svaté byl litoměřický biskup Mons. Jan Baxant pozván na malé občerstvení v prostorách zámku.

Příští mše svatá spojená s Bl. Karlem I. je na zámku plánovaná na 31. března 2023 v 17 hodin v předvečer 101. výročí úmrtí tohoto našeho panovníka.

Zkráceno a převzato z https://www.dltm.cz/mse-svata-z-pamatky-bl-karla-i-v-zakupech 

Oltář v zámecké kapli, vpravo na zdi letos vysvěcený obraz blahoslaveného Karla I.; na stojanu obraz císařovny Zity
Jeho Excelence Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický a kastelán zámku v Zákupech Vladimír Tregl
Skromné posezení po mši svaté ve společnosti zástupců vedení Koruny České a Litoměřické diecéze