Oprava harmonia pro obec Okrouhlá u Nového Boru

Když jsem při jedné z návštěv barokní kaple Panny Marie Sněžné v Okrouhlé u Nového Boru (okr. Česká Lípa) objevil nefunkční staré harmonium, přemýšlel jsem, jaká by to byla krása, kdyby zase hrálo. Nejsem žádný zkušený varhaník ani opravář varhanních píšťal, takže jsem myšlenku oživení tohoto krásného hudebního nástroje z třešňového dřeva brzy pustil.

Po nějakém čase jsem se dal do řeči s kolegou Miroslavem Pošvářem o tom, že je u nás ve vsi staré harmonium a jaká je to škoda, že už neplní svou funkci. Miroslav na mne chvíli s úsměvem koukal a já pochopil, že přede mnou stojí nejen kamarád, ale také zručný opravář varhan. Spolu jsme se dohodli, že se do rekonstrukce pustí, za předpokladu, že mu harmonium přivezu do kostela sv. Markéty v Podlažicích na Chrudimsku. Dlouho nebyl na nic čas, až na konci září 2022 se podařilo harmonium s místními Okrouhláky naložit a odvést.

Trvalo celou dlouhou zimu, než se podařilo staré mechanismy nástroje opět rozeznít. Chtělo to vyměnit měchy, rozhýbat a promazat veškerá kladívka, pohyblivé části a táhla. Tam, kde chyběla originální součást pomohla s náhradou chybějící části nakonec 3D tiskárna. V neposlední řadě, ale pomohlo také místní obecní zastupitelstvo, které souhlasilo s poskytnutím potřebné částky na opravu harmonia.

Na konci května 2023 jsme harmonium se synem převezli z Podlažic zpět do Okrouhlé. Spolu s panem farářem z Nového Boru jsme domluvili následný akt vysvěcení opraveného harmonia a sloužení mše svaté za Pannu Marii Sněžnou a svatou rodinu. Termín mše svaté se podařilo dohodnout na 3. června v sobotu. Bylo velmi teplé a krásné počasí. Po dlouhé době byla kaple opět plná lidí, zájem byl na naší malou obec nezvykle velký.

Další weby, kde se o nás psalo:

https://www.i60.cz/clanek/diskuze/32489/kaplicka-svate-rodiny-v-okrouhle-ziskala-zpet-svou-dusi?fbclid=IwAR3iqgOzNphmRoQUglYvaMBz4WkgLGbwf18wfqF6A7fFBNo-XUfTVzFsL_k

https://korunaceska.cz/novinky/aktualne/udalosti/akce-koruny-ceske-v-severnich-cechach/

V Okrouhlé 27.6.2023

Jan Konrád

Fotografie od Jana Konráda