Český zemský sněm Koruny v Zákupech

Dne 4.2. proběhl v našem kraji Český zemský sněm. Měli jsme tu čest uvítat naše členy Koruny České na zámku v Zákupech. Bylo to poprvé, kdy jsme mohli zasednout ke společnému stolu při jednáních Koruny České v prostorách skutečně reprezentativních. Vše bylo samozřejmě předem vyjednáno a odsouhlaseno všemi zúčastněnými stranami včetně NPÚ.
Hlavním bodem programu zemského sněmu byla volba hejtmana, dále zhodnocení loňského roku po volbách do komunálních zastupitelstev a senátu.
Mezi dalšími důležitými probranými tématy zazněla nutnost projednání budoucího směrování a vyprofilování politického směru Koruna Česká – monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska, které bude pokračovat hlasováním a volbou předsednictva na Generálním sněmu KČ v Kroměříži 1. dubna.
Jsem velmi rád, že jsme mohli rovněž přivítat nové aktivní členy z kraje Královéhradeckého a Ústeckého.
Politická situace po prezidentských volbách je opředena mnoha otazníky kam se naše země má anebo bude smět ubírat. Pevně věřím, že nový volební program naší strany, pokud bude schválen předsednictvem, bude mít co nabídnout všem voličům v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Rozhodnuto bude však až po volbě předsednictva v Kroměříži.
5.2.2023
Jan Konrád, předseda místní společnosti KČ pro Liberecko