Úvodní slovo k putovní výstavě blahoslaveného Karla

Vážené dámy, vážení pánové, vážení příznivci monarchie, vážení návštěvníci,

dnešní pořádané královské oslavy na tomto krásném zámku zde v Zákupech jsou věnované  našemu poslednímu panovníku rakousko-uherskému císaři a českému králi Karlu I. z habsbursko-lotrinské dynastie. Není ostatně náhodou, že oslavy probíhají právě zde na zákupském panství, které patřilo do roku 1918 právě rodu Habsburků.

Karel I. se dostal na rakousko-uherský trůn až v roce 1916, tedy v době kdy zuřila 1. světová válka a monarchie čelila všem možným válečným příkořím. Největší středoevropská monarchie se ocitla v těžké ekonomické krizi, musela odolávat všem možným vnějším i vnitřním vojenským a politickým protivníkům.  V zemích Rakouska-Uherska vládla válkou způsobená bída a hladomor. Karel I. musel čelit všem zmíněným neblahým podmínkám a neměl, jak se říká „na růžích ustálo“.

Jaký skutečně byl náš poslední panovník? V učebnicích dějepisu se o něm mnohé nedočteme. Pokud se chceme skutečně dozvědět podrobnosti, musíme hodně hledat a hodně číst, abychom se o Karlovi dozvěděli trochu více.

Letos 1. dubna roku 2022 uplynulo přesně 100 let, kdy Karel I. ve vyhnanství na portugalském ostrově Madeira v otřesných životních podmínkách ve věku 35 let zemřel. Naše uspořádaná výstava nazvaná „Karel I. Habsburský“ vám, jak doufám, přinese nezkreslený a pravdivý pohled na tehdejší život našeho panovníka.

Když jsem pečlivě připravoval podklady k této výstavě, uvědomil jsem si skutečné důvody rozpadu a zániku monarchie, stejně tak skutečné důvody následného potupného vyhnanství celé královské rodiny. Královská rodina byla proti své vůli vtažena do víru politických svárů a silných nacionalistických a socialistických tendencí jejich odpůrců. Navíc sama válku nezpůsobila a ani její začátek nemohla nijak významně ovlivnit.

Samotná výstava přináší návštěvníkům detailní pohled na život blahoslaveného Karla a zvláště se věnuje období, kdy Karel se svou rodinou žil mezi námi. Byl hluboce provázán s českou politikou a veřejným míněním. Výstava se také věnuje jeho životní strastiplné pouti po roce 1918 až do jeho smrti. Velkým zdrojem informací byly veřejně vydané spisy a knihy historika a spisovatele doc. Jiřího Pernese, který se královskou rodinou intenzivně zabývá již mnoho let.

Věřím, že uspořádaná výstava přinese mnoho nových poznatků a skutečností z historie, které byly po celé století zamlčovány nebo záměrně zkreslovány.

Naše poslední česká královská rodina musela pod tíhou okolností odejít navždy. Neznamená to však, že by se jednou nemohla vrátit. Uvidíme, co nám budoucnost přinese.

V Zákupech

Dne: 2.7.2022

Ing. Jan Konrád

Předseda Místní společnosti Koruny České pro LB kraj