Koncert žáků základních uměleckých škol v Zákupech

V sobotu 17.6. 2023 proběhl koncert žáků, studentů a pedagogů základních uměleckých škol z Doks a Nového Boru v rámci plánovaných druhých královských oslav na Zákupském panství.

Letos nás poprvé poctila svým vystoupením také základní umělecká škola z Nového Boru. Žáci a studenti z obou uměleckých škol se střídali v jednotlivých nebo kolektivních vystoupeních, kde nechyběla španělská kytara, klávesy, housle, zobcová a altová flétna, ale také například saxofon anebo klarinet. Nádvořím zámku se příjemně nesla vybraná klasicistní, barokní a současná hudba. Velký dík patří paní ředitelce Haně Jungmannové a Markétě Trnkové Krchňákové, které celý program připravily.

Malou nepříjemností se stal pouze nečekaný déšť, který nadvakrát potrápil našeho zvukaře. Hudebním nástrojům a ozvučovací technice se naštěstí nic nestalo. Spolu s vedením zmíněných uměleckých škol a zastoupením Národního památkového ústavu v osobě pana kastelána Vladimíra Tregla jsme se dohodli, že příští rok koncert znovu zopakujeme. Naši talentování žáci a mladí hudebníci nemají moc volného prostoru k vystupování na veřejných koncertech. Zde na Zákupském panství mají však příležitost vyniknout. Tak proč ji malým a mladým hudebníkům nedopřát.

27.6.2023

Jan Konrád

Forografie od Jana Konráda