Závěrečné slovo k oslavám konaných v Zákupech dne 2.7.2022

Máme za sebou první větší kulturní akci a myslím, že by bylo vhodné se trochu více rozepsat o této události. Jsem rád, že jsme se letos sešli s dobrými lidmi, kteří nás podpořili v našich plánech. Ukazuje se, že zájem o monarchii trvá a troufám si zde tvrdit, že i pomalu narůstá. Člověk, který neorganizuje podobná setkání, asi těžko pochopí, s čím vším se organizátor potýká, než se akce zahájí. Já osobně jsem se celkem dost užíral mnoha starostmi. Samozřejmě, zda přijde dost lidí,  koho oslovíme a kdo nám bude ochoten vyhovět. Velkou roli také hrálo, kde se celá akce uskuteční a kdo se na ní bude podílet. Nejhorší ze všeho jsou samozřejmě finanční prostředky, které nemáte. Volíte tedy takový program, abyste ho ustáli s grácií a neskončilo to ostudou.

Naše královské oslavy byly zahájeny již 1. dubna odslouženou mší ke cti blahoslaveného Karla, které se velmi ráda ujala litoměřická diecéze. Kolega Miroslav Pošvář s Nathanielem Filipem obstarali hudební produkci (hra na varhany a zpěv) a pan kastelán Vladimír Tregl pronesl několik úvodních slov. V kostele bylo více než 40 lidí. Po ukončení mše se zástupci zákupské farnosti a dicéze v Litoměřicích vydali do zámecké kaple, kde vysvětili obraz blahoslaveného Karla. Já jsem věnoval několik slov na samotný závěr.

Letos 2. července jsme pokračovali opět v našich oslavách vlády posledního českého krále a císaře Karla I. Na mou prosbu se vytvořila zajímavá soutěž pro děti v zámeckých zahradách. Děti si chodily pro zapisovací kartičky do pokladny zámku a poté s rodiči měly možnost projít si 12 stanovišť a plnit zadané úkoly. Každé dítko za účast dostalo sladkou odměnu. Zájem ze strany maminek byl veliký a panu kastelánovi ještě v neděli chodily na instagram fotografie spokojených děcek, které se do naší soutěže zapojovaly. Vyhodnotili jsme po soutěži, že za den se našeho dětského programu zúčastnilo přibližně 60 dětí. Čekali jsme pravdu více, ale taková už je realita.

Snažili jsme se nalákat veřejnost také na výstavu o našem posledním panovníkovi, která se rovněž setkala se zájmem návštěvníků. Pan kastelán musel díky výstavě maličko přerovnat program a má můj obdiv, jak dokázal bravurně na místě upravit text k prohlídkám. Dle jeho názoru v sobotu 2. července měl Zákupský zámek více návštěvníků než jindy. Nemůžeme to ale srovnat s návštěvností v předchozích letech kvůli covidovým omezením a kvůli současnému nárůstu cen.

Abychom více podpořili duchovní význam našeho posledního císaře a krále, uspořádali jsme na jeho počest varhanní koncert v kostele Zákupské farnosti. Hry na varhany se ochotně ujal pan magistr Rejšek, varhanolog litoměřické diecéze. Jeho vystoupení trvalo zhruba hodinu. Po každé zahrané skladbě, kterou vybíral pečlivě ze svého repertoáru, kombinoval svůj přednes s poutavým povídáním o jednotlivých skladatelích a varhanících, kteří se zasloužili o rozvoj psané varhanní hudby a skládali pak neuvěřitelné kompozice. Bylo to velice zajímavé a poučné. Napočítal jsem v kostele 55 návštěvníků.

Po koncertu v kostele jsem běžel zpátky, abych stihl své úvodní slovo k výstavě blahoslaveného Karla. Měl jsem připravený projev. Když jsem ale viděl tolik lidí a dětí, rozhodl jsem se ho nečíst. Volil jsme slova tak, aby každý přítomný divák našemu záměru porozuměl a necítíl se  nekomfortně. Snad se mi to povedlo vystihnout tak, aby každý přítomný pochopil, že se snažíme o připomenutí našeho posledního krále a císaře a že je nám velmi líto jak celá eskapáda s Habsburky dopadla. Své si řekl rovněž pan kastelán Vladimír Tregl, který mimo jiné připomněl, že Zákupské panství bylo v majetku Habsburků až do roku 1918.

Příjemným překvapením byla i návštěva předsedy Koruny České pana doktora Špačka, který na mou žádost vystoupil a sám se ujal krátkého projevu, kde hlavně vyvážil přednosti blahoslaveného Karla a připomněl dobu jeho krátkého vládnutí. Zdůraznil rovněž aspekty, proč byl Karel I. blahořečen. Zejména tedy proto, že se snažil zabránit pokračování první světové války a usiloval do poslední chvíle o smírčí jednání s ostatními válečnými mocnostmi.

Nesmím zapomenout ani na kolegu Jindřicha Holuba, který obětavě vysvětloval návštěvníkům smysl monarchie a důvod, proč vystavujeme kopii koruny sv.Václava. Dokáže velmi poutavě vysvětlovat a vyprávět. Myslím, že si návštěvníci přišli na své.

Když si usmyslíte, že do oslav zapojíte další protagonisty jako jsou muzikanti a zpěváci, zjistíte, že potřebujete velký čas a prostor k přípravám zvuku a harmonogramu jednotlivých vystoupení. Kolega Honza Kopecký se dobrovolně ujal ozvučení a já mu pomáhal s přípravami. Nakonec jsem stavěl i vlastní bicí soupravu, aby bylo na co hrát.

Nejvíce posluchačů jsme měli mezi rodiči, kteří přišli na vystoupení svých dítek. Paní ředitelka Hana Jungmannová se ochotně ujala organizace a moc mi tím pomohla. Základní umělecká škola z Doks se měla čím pochlubit. Je naprosto evidentní, že tato škola vychovává skutečné talenty. Věřím, že se potkáme i na dalších našich budoucích akcích. Jsem rád, když můžeme pomáhat rozvíjet umělecký talent našich dětí. Císař by se jistě bavil a byl by na své malé poddané patřičně hrdý.

Nemohu opomenout Nathaniela Filipa, zpěváka šansonů a známých písní, který často vystupuje se Zuzanou Bubílkovou. Tentokrát byl ale sám. Nijak to ovšem na vystoupení nemělo vliv. Nathaniel si skvěle vystačil s doprovodem. Nebylo pochyb o jeho kvalitách, které předvedl již na mši 1. dubna.

Naprosto úchvatné vystoupení předvedla ke konci koncertu Michaela Mühlhansová se svým kvartetem. Plesové šaty, hra na několik druhů fléten, doprovod strunných nástrojů a klasický zpěv byl skutečným klenotem, který sem bez výhrad patřil. Když královské oslavy, tak královský přednes. Nebylo pochyb. Za mne si získali nejvyšší obdiv a úctu, pro svůj přednes a vystupování. Jejich vystoupení lahodilo nejednomu oku a uchu.

Zakončení koncerního vystupování jsme se ujali s kapelou Banworks. Pravda, nejsme zvyklí hrát v zámeckých prostorech, ale bravurně jsme celou akci zakončili tak, jak se od nás očekávalo.

Co dodat závěrem? Chci znovu potvrdit, že se jednalo o námi pořádanou kulturní akci, která měla jeden jediný cíl. Připomenout našeho blahoslaveného panovníka a jeho krátkou dobu vlády, včetně několika dalších historických faktů, kupříkladu, že byl v Čechách velmi oblíben a sám byl obklopen významnými politiky z české šlechty. Státní zámek Zákupy nám poskytl prostory pro konání celého programu a nijak finančně nepřispíval. Finanční příspěvky pocházely výhradně z darů našich kolegů a přátel.

Věnoval jsem celé záležitosti mnoho času a energie, ale o to více jsem přesvědčen, že kulturní činnosti významně pomáhají osvětě monarchie, ač nejsou oceněny širokými masami účastníků. Určitě budeme pokračovat v podobném duchu i nadále.

V Okrouhlé

Dne 10.7.2022

Jan Konrád, předseda MS KČ

Královské oslavy na zámku v Zákupech