Proč podporujeme monarchii?

Hlavní programovou prioritou je obnova osvědčeného tradičního modelu vládnutí, který ke svému prospěchu užívá více než deset evropských států a řada států mimoevropských – moderní monarchie. Nevedou nás k tomu důvody ani nostalgické, ani romantické – jsme přesvědčeni, že státní forma s nevoleným, dědičným panovníkem v čele má celou řadu neoddiskutovatelných předností.

Více zde

Proč podporujeme monarchii