Mše svatá a Slavnost uložení relikvie blahoslaveného císaře a krále Karla I. Rakouského v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Hradě pražském

Mše svatá a Slavnost uložení relikvie blahoslaveného císaře a krále Karla I. Rakouského
v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Hradě pražském
za účasti
Jeho císařské a královské Výsosti Karla Habsburského, arcivévody Rakouského
vnuka bl. císaře a hlavy Domu Habsbursko-Lotrinského
Mši sv. celebruje
J. Ex. Mons. Václav Malý
pomocný biskup pražský a probošt Metropolitní kapituly u sv. Víta
koncelebrují
Mons. Giuseppe Silvestrini, Chargé d´Affaires apoštolské nunciatury v ČR
P. Ondřej Pávek, děkan Metropolitní kapituly u sv. Víta
Hudbou provází
Pražský katedrální sbor, sbormistr a varhaník Josef Kšica
2. neděle velikonoční, v den svátku sv. Jiří
24. dubna L.P. 2022 v 10.00 hodin