Odsouhlasené body programu ze zasedání Místní společnosti KČ z 27. 12. 2021

Projednané a odsouhlasené body programu:

 • Přivítání členů, příznivců a sympatizantů Koruny České
 • Představení stanov a programu Koruny České
 • Volba předsedy, místopředsedy a sekretáře místní společnosti KČ pro Liberecký kraj
 • Projednaní spolupráce s místní společností KČ pro Ústecký kraj (pan M. Kánský) a dalšími společnostmi, institucemi nebo spolky, které podporují monarchii
 • Tvorba webových stránek MS pro LB
 • Zamyšlení nad osvětou a šířením myslenek MS (formou sociálních médií, novin,atd.)
 • Konzultace a nabídnutá spolupráce s panem kastelánem královského Zákupského panství (pozn. dnes majetek státu)
 • podpora výstavy 100 let výročí úmrtí našeho posledního krále a císaře Karla I. na Zákupském panství; mše v Zákupské kapli
 • navázání kontaktů s archiváři a historiky Libereckého kraje
 • Průzkum mínění veřejnosti o návratu sochy císaře Josefa II. na náměstí v Novém Boru – nutná podpora zastupitelů a vedení města Nový Bor, podpora veřejnosti
 • Uvažovaná podpora obnovy barokních stájí Zákupského panství – nutná podpora vedení KČ, případně sympatizantů KČ z NPÚ nebo poslanců parlamentu ČR
 • Podpora obnovy zaniklých nebo zašlých pomníků první světové války, včetně postupné rekonstrukce vybraných hrobů českého pohraničí (Ústecký, Liberecký kraj)
 • Navázání komunikace s německými příhraničními spolky (např. Sudetenland CZ)